Merck Hazır kitler

Katalog Numarası NOVA PHARO PROVE MOVE MULTY WTW CİHAZLAR İÇİN KİTLER
1017580001 Asit Kapasitesi Hücre Testi; pH 4.3 (toplam alkalinite)                                                               Ölçüm aralığı: 0.40 – 8.00 mmol/l 20 –  400 mg/l CaCO3 Test / paket: 120
1148210002 Altın Testi  Ölçüm aralığı: 0.5 – 12.0 Au Test / paket: 75
1005940001 Alüminyum Hücre Testi  Ölçüm aralığı: 0.02-0.50 Al Test / paket: 25
1148250001 Alüminyum Testi  Ölçüm aralığı: 0.020 – 1.20 Al Test / paket: 350
1147390001 Amonyum Hücre Testi  Ölçüm aralığı: 0.010 – 2.000 NH4-N 0.01 – 2.58 NH4                        Test / paket: 25
1145580001 Amonyum Hücre Testi  Ölçüm aralığı: 0.20 – 8.00 NH4-N  0.26 – 10.30 NH4                            Test / paket: 25
1145440001 Amonyum Hücre Testi  Ölçüm aralığı: 0.5 – 16.0 NH4-N     0.6 – 20.6 NH4                                 Test / paket: 25
1145590001 Amonyum Hücre Testi  Ölçüm aralığı: 4.0 – 80.0 NH4-N    5.2 – 103 NH4                                      Test / paket: 25
1147520001 Amonyum Testi  Ölçüm aralığı: 0.010 – 3.00 NH4-N  0.013 – 3.86 NH4                                      Test / paket: 500
1147520002 Amonyum Testi  Ölçüm aralığı: 0.010 – 3.00 NH4-N 0.013 – 3.86 NH4                                     Test / paket: 250
1006830001 Amonyum Testi  Ölçüm aralığı: 2.0 – 150 NH4-N 2.6 – 193 NH4  Test / paket: 100
1006750001 AOX Hücre Testi  Ölçüm aralığı: 0.05 – 2.50 AOX  Test / paket: 25
Dikkat: Çalışma için ayrıyeten en az 2 cm çaplı huni olmalı ve 18, 68, 69, 70 kalemler alınmalıdır
1006770001 AOX Numune Hazırlama Seti  Test / paket: 25
1006780001 AOX Zenginleştirme Seti  Test / paket: 2
1006800001 AOX Standardı  Ölçüm aralığı: 0.2 – 2.0 mg/l
1030850100 4-Chlorophenol solution for AOX determination acc. to DIN EN ISO 9562 AOX analizi için gerekli reaktif, 100 mL ambalaj
1017470001 Arsenik Testi  Ölçüm aralığı: 0.001-0.100 As  Test / paket: 30  Not: Çalışma için 173501, 108780, 100731 ve erlen alınmalıdır. Ayrıyeten 2 saat karıştırma için manyetik karıştırıcı alınabilir.
1735010001 Arsenik için Absorpsiyon Tüpü NS 29 bağlantılı  Adet / paket: 1
1087800500 Çinko granül analiz için, partikül  boyutu 3 – 8 mm EMSURE® ISO
Y.ERM001.0500 Erlen, Şilifli NS 29/32 500 ml
1007312500 Sülfürik asit % 95 – 97  analiz için EMSURE® ISO 2,5 lt
1145530001 Bakır Hücre Testi  Ölçüm aralığı: 0.05 – 8.00 Cu Test / paket: 25
1147670001 Bakır Testi  Ölçüm aralığı: 0.02 – 6.00 Cu Test / paket: 250
1006870001 BOİ Hücre Testi   (1 numune çalışmak için en azından 4 adet reaksiyon şişesine ihtiyaç vardır) (BOD inkübatörü ve BOD Nütrient karışımı alınmalıdır)  Ölçüm aralığı: 0.5 – 3000 BOİ Test / paket: 50
1006880001 BOİ Besin Tuz Karışımı (alil tiyo üre) 12×1 adet 1 litreye tamamlanır. Test / paket: 1
1146630001 Merck marka MColortest     BOİ Şişesi                                                                                                  Oksijen Reaksiyon Şişesi  Test / paket :1
1007180001 BOİ Standardı, 210±20 mg/l  10x1adet  1 litreye tamamlanır.  Test / paket: 1
1148390001 Bor Testi  Ölçüm aralığı: 0.050 – 0.800 B Test / paket: 60
1008260001 Bor Hücre Testi  Ölçüm aralığı: 0.05 – 2.00 B Test / paket: 25
1006050001 Brom Testi  Ölçüm aralığı: 0.020 – 10.00 Br2 Test / paket: 200
1145600001 COD (KOİ) Hücre Testi  Ölçüm aralığı: 4.0 – 40.0 COD Test / paket: 25
1017960001 COD (KOİ) Hücre Testi  Ölçüm aralığı: 5.0 – 80.0 COD Test / paket: 25
1145400001 COD (KOİ) Hücre Testi  Ölçüm aralığı: 10 – 150 COD Test / paket: 25
1148950001 COD (KOİ) Hücre Testi  Ölçüm aralığı: 15 – 300 COD Test / paket: 25
1146900001 COD (KOİ) Hücre Testi  Ölçüm aralığı: 50 – 500 COD Test / paket: 25
1145410001 COD (KOİ) Hücre Testi  Ölçüm aralığı: 25 – 1500 COD Test / paket: 25
1146910001 COD (KOİ) Hücre Testi  Ölçüm aralığı: 300 – 3500 COD Test / paket: 25
1145550001 COD (KOİ) Hücre Testi  Ölçüm aralığı: 500 – 10000 COD Test / paket: 25
1017970001 COD (KOİ) Hücre Testi  Ölçüm aralığı: 5000 – 90000 COD Test / paket: 25
1170580001 COD (KOİ) Hücre Testi deniz suyu ve yüksek klorür içerikli sular için                                                 Ölçüm aralığı: 5.0 – 60.0 COD Test / paket: 25
Dikkat : soda kireç, sülfürik asit ve Absorpsiyon tüpü alınmalıdır
1170590001 COD (KOİ) Hücre Testi deniz suyu ve yüksek klorür içerikli sular için                                              Ölçüm aralığı: 50 – 3000 COD Test / paket: 25
Dikkat : soda kireç, sülfürik asit ve Absorpsiyon tüpü alınmalıdır
1159550001 COD (KOİ) Hücre Testi deniz suyu / yüksek klorür içerikli sular: Absorpsiyon tüpü                         Test / paket: 1
1067330501 COD (KOİ) Hücre Testi deniz suyu / yüksek klorür içerikli sular: Soda-kireç 500 gr
1067332500 COD (KOİ) Hücre Testi deniz suyu / yüksek klorür içerikli sular: Soda-kireç 2500 gr
1170481000 Sülfürik Asit = COD (KOİ) Hücre Testi deniz suyu / yüksek klorür içerikli sular: Sülfürik Asit -KOİ analizi için
1097720001 COD (KOİ) Hücre Testi (Hg içermez)  Ölçüm aralığı: 10 – 150 COD Test / paket: 25
1097730001 COD (KOİ) Hücre Testi (Hg içermez)  Ölçüm aralığı: 100 – 1500 COD Test / paket: 25
1008610001 Çinko Hücre Testi  Ölçüm aralığı: 0.025 – 1.000 Zn Test / paket: 25
1145660001 Çinko Hücre Testi  Ölçüm aralığı: 0.20 – 5.00 Zn Test / paket: 25
1148320001 Çinko Testi  (1061461000 alınmalıdır)  Ölçüm aralığı: 0.05 – 2.50 Zn Test / paket: 1
1061461000 Çinko Reaktif-6 (İzobutilmetilketon GR)  1148320001 ile beraber kullanılır.                       Test / paket: 1
1145490001 Demir Hücre Testi  Ölçüm aralığı: 0.05 – 4.00 Fe Test / paket: 25
1148960001 Demir Hücre Testi  Ölçüm aralığı: 1.0 – 50.0 Fe Test / paket: 25
1147610001 Demir Testi  Ölçüm aralığı: 0.005 – 5.00 Fe Test / paket: 1000
1147610002 Demir Testi  Ölçüm aralığı: 0.005 – 5.00 Fe  Test / paket: 250
1007960001 Demir Testi  Ölçüm aralığı: 0.010 – 5.00 Fe Test / paket: 150
1025520001 Deterjan Sürfaktan Hücre Testi (aniyonik)  Ölçüm aralığı: 0.05 – 2.00 MBAS                            Test / paket: 25
1017640001 Deterjan Sürfaktan Hücre Testi  (katyonik)  Ölçüm aralığı: 0.05 – 1.50 CTAB                       Test / paket: 25
1017870001 Deterjan Sürfaktan Küvet Testi  (noniyonik)  Ölçüm aralığı: 0.10 – 7.50 Triton X-100              Test / paket: 25
1008560001 Fenol Testi  Ölçüm aralığı: 0.002 – 0.100 Fenol   0.025 – 5.00 Fenol Test / paket: 50 – 250
1145510001 Fenol Hücre Testi  Ölçüm aralığı: 0.10 – 2.50 Fenol Test / paket: 25
1008090001 Florür Hücre Testi  Ölçüm aralığı: 0.10 – 1.80 F  0.025 – 0.500 F  Test / paket: 25
1008220250 Florür  Testi  Ölçüm aralığı: 0.02 – 2.00 F  Test / paket: 250
1145980001 Florür  Testi  Ölçüm aralığı: 0.10-20.0 F  Test / paket: 100
1145980002 Florür  Testi  Ölçüm aralığı: 0.10-20.0 F  Test / paket: 250
1145000001 Formaldehit Hücre Testi  Ölçüm aralığı: 0.10 – 8.00 HCHO Test / paket: 25
1146780001 Formaldehit Testi  Ölçüm aralığı: 0.02 – 8.00 HCHO  Test / paket: 100
1145430001 Fosfat Hücre Testi, orto-fosfat ve toplam fosfor  Ölçüm aralığı: 0.05 – 5.00 PO4-P    0.11 – 11.46 P2O5     0.2 – 15.3 PO4  Test / paket: 25
1004750001 Fosfat Hücre Testi, orto-fosfat   Ölçüm aralığı: 0.5 – 25.0 PO4-P  1.1 – 57.3 P2O5                 1.5 – 76.7 PO4  Test / paket: 25
1147290001 Fosfat Hücre Testi, orto-fosfat ve toplam fosfor  Ölçüm aralığı: 0.5 – 25.0 PO4-P            1.1 – 57.3 P2O5  1.5 – 76.7 PO4  Test / paket: 25
1006160001 Fosfat Hücre Testi, orto-fosfat   Ölçüm aralığı: 3.0 – 100.0 PO4-P   9 – 307 PO4                     7 – 229 P2O5  Test / paket: 25
1148480001 Fosfat Testi, orto-fosfat  Ölçüm aralığı: 0.010 – 5.00 PO4-P   0.02 – 11.46 P2O5 0.03 – 15.3 PO4 Test / paket: 420
1148480002 Fosfat Testi, orto-fosfat  Ölçüm aralığı: 0.010 – 5.00 PO4-P   0.02 – 11.46 P2O5 0.03 – 15.3 PO4 Test / paket: 220
1007980001 Fosfat Testi, orto-fosfat  Ölçüm aralığı: 1.0 – 100.0 PO4-P   3 – 307 PO4   2 – 229 P2O5        Test / paket: 100
1145460001 Fosfat Hücre Testi, orto-fosfat  Ölçüm aralığı: 0.5 – 25.0 PO4-P  1.1 – 57.3 P2O5               1.5 – 76.7 PO4  Test / paket: 25
1148420001 Fosfat Testi, orto-fosfat  Ölçüm aralığı: 0.5 – 30.0 PO4-P  1.1 – 68.7 P2O5  1.5 – 92.0 PO4  Test / paket: 400
1004740001 Fosfat Hücre Testi, orto-fosfat   Ölçüm aralığı: 0.05 – 5.00 PO4-P  0.2 – 15.3 PO4         0.11 – 11.46 P2O5 Test / paket: 25
1006730001 Fosfat Hücre Testi, orto-fosfat ve toplam fosfor  Ölçüm aralığı: 3.0 – 100.0 PO4-P   7 – 229 P2O5  9 – 307 PO4  Test / paket: 25
1148310001 Gümüş Testi  Ölçüm aralığı: 0.25 – 3.00 Ag  Test / paket: 100
1097110001 Hidrazin Testi  Ölçüm aralığı: 0.005 – 2.00 N2H4 Test / paket: 10
1147310001 Hidrojen Peroksit Hücre Testi  Ölçüm aralığı:2.0 – 20.0 H2O2    0.25 – 5.00 H2O2               Test / paket: 25
1187890001 Hidrojen Peroksit  Testi  Ölçüm aralığı:0.015 – 6.00 H2O2  Test / paket: 100
1006060001 İyot Testi  Ölçüm aralığı: 0.050 – 10.00 I2 Test / paket: 200
1017450001 Kadmiyum  Testi  Ölçüm aralığı: 0.0020 – 0.500 Test / paket: 55
1148340001 Kadmiyum Hücre Testi  Ölçüm aralığı: 0.025 – 1.000 Cd Test / paket: 25
1146220001 Kalay Hücre Testi  Ölçüm aralığı: 0.10 – 2.50 Sn Test / paket: 25
1146830001 Kalıcı Sertlik Küvet Testi  Ölçüm aralığı:  0.50 – 5.00 Ca 0.070 – 0.700 °d  0.087 – 0.874 °e    0.12 – 1.25 °f  0.70 – 7.00 CaO 1.2 – 12.5 CaCO3  Test / paket: 25
1008580001 Kalsiyum Hücre Testi  Ölçüm aralığı: 10 – 250 Ca 14 – 350 CaO  25 – 624 CaCO3       Test / paket: 25
1148150001 Kalsiyum Testi  Ölçüm aralığı: 5 – 160 Ca  7 – 224 CaO  12 – 400  CaCO3   1.0 – 15.0 Ca    1.4 – 21.0 CaO  2.5 – 37.5 CaCO3 Test / paket: 100
1000490001 Kalsiyum Testi  Ölçüm aralığı: 0.20 – 4.00 Ca  Test / paket: 100
1018070001 Klorür Testi  Ölçüm aralığı: 0.10 – 5.00 Cl Test / paket: 100
1018040001 Klorür Hücre Testi  Ölçüm aralığı:2.5 – 250 Cl  0.5 – 15.0 Cl Test / paket: 25
1148970001 Klorür Testi  Ölçüm aralığı: 2.5 – 250 Cl  Test / paket: 100
1148970002 Klorür Testi  Ölçüm aralığı: 2.5 – 250 Cl Test / paket: 175
1147300001 Klorür Hücre Testi  Ölçüm aralığı: 5 – 125 Cl Test / paket: 25
1005950001 Klor Hücre Testi, serbest klor  Ölçüm aralığı: 0.03 – 6.00 Cl2 Test / paket: 200
1005980002 Klor Testi, serbest klor  Ölçüm aralığı: 0.010 – 6.00 Cl2 Test / paket: 200
1005980001 Klor Testi, serbest klor  Ölçüm aralığı: 0.010 – 6.00 Cl2 Test / paket: 1200
1006020001 Klor Testi, toplam klor  Ölçüm aralığı: 0.010 – 6.00 Cl2 Test / paket: 200
1006020002 Klor Testi, toplam Klor  Ölçüm aralığı: 0.010 – 6.00 Cl2 Test / paket: 1200
1005990001 Klor Testi, 100 test serbest klor + 100 test toplam klor  Ölçüm aralığı: 0.010 – 6.00 Cl2 Test / paket: 200
1005970001 Klor Hücre Testi, 100 test serbest klor + 100 test toplam klor  Ölçüm aralığı: 0.03 – 6.00 Cl2 Test / paket: 200
1000860001 Klor Reaktifi Cl2-1 (sıvı)  Ölçüm aralığı: 0.010 – 6.00 Cl2 Test / paket: 200
1000870001 Klor Reaktifi Cl2-2 (sıvı)  Ölçüm aralığı: 0.010 – 6.00 Cl2 Test / paket: 400
1000880001 Klor Reaktifi Cl2-3 (sıvı)  Ölçüm aralığı: 0.010 – 6.00 Cl2 Test / paket: 600
1000890001 Küvetler ve aksesuarlar fotometrik klor ölçümü için sıvı reaktifler 100086, 100087 ve 100088 ile birlikte  Test / paket: 25
1006080001 Klor Dioksit Testi  Ölçüm aralığı: 0.020 – 10.00 ClO2 Test / paket: 200
1147580001 Kromat Testi, krom (VI) tayini için  Ölçüm aralığı: 0.010 – 3.00 Cr  0.02 – 6.69 Cr04               Test / paket: 250
1145520001 Kromat Hücre Testi, krom (VI) ve toplam krom tayini için  Ölçüm aralığı: 0.05 – 2.00 Cr          0.11 – 4.46 Cr04  Test / paket: 25
1097170001 Kurşun Testi  Ölçüm aralığı: 0.010 – 5.00 Pb Test / paket: 50
1148330001 Kurşun Hücre Testi  Ölçüm aralığı: 0.10 – 5.00 Pb Test / paket: 25
1008150001 Magnezyum Hücre Testi  Ölçüm aralığı: 5.0 – 75.0 Mg Test / paket: 25
1018460001 Manganez Testi  Ölçüm aralığı: 0.005 – 2.00 Mn Test / paket: 250
1147700001 Manganez Testi  Ölçüm aralığı: 0.010 – 10.00 Mn Test / paket: 500
1147700002 Manganez Testi  Ölçüm aralığı: 0.010 – 10.00 Mn Test / paket: 250
1008160001 Manganez Hücre Testi  Ölçüm aralığı: 0.10 – 5.00 Mn Test / paket: 25
1008600001 Molibden Hücre Testi  Ölçüm aralığı: 2 – 1.00 Mo  0.03 – 1.67 MoO4 2+       0.04 – 2.15 Na2MoO4  Test / paket: 25
1192520001 Molibden Testi  Ölçüm aralığı: 0.5 – 45.00 Mo  0.8 – 75.0 MoO4 2+                                             1.1 – 96.6 Na2MoO4 Test / paket: 100
1016320001 Monokloramin Testi  Ölçüm aralığı: 0.050 – 10.00 Cl2 0.036 – 7.25 NH2Cl  0.010 – 1.96 NH2Cl-N  Test / paket: 150
1145540001 Nikel Hücre Testi  Ölçüm aralığı: 0.10 – 6.00 Ni Test / paket: 25
1147850001 Nikel Testi  Ölçüm aralığı: 0.02 – 5.00 Ni Test / paket: 250
1145420001 Nitrat Hücre Testi  Ölçüm aralığı: 0.5 – 18.0 NO3-N   2.2 – 79.7 NO3  Test / paket: 25
1145630001 Nitrat Hücre Testi Ölçüm aralığı: 0.5 – 25.0 NO3-N   2.2 – 110.7 NO3 Test / paket: 25
1147640001 Nitrat Hücre Ölçüm aralığı: 1.0 – 50.0 NO3-N   4 – 221 NO3 Testi Test / paket: 25
1006140001 Nitrat Hücre Testi  Ölçüm aralığı: 23 – 225 NO3-N  102 – 996 NO3 Test / paket: 25
1097130001 Nitrat Testi Ölçüm aralığı: 0.10 – 25.0 NO3-N  0.4 – 110.7 NO3 Test / paket: 100
1097130002 Nitrat Testi  Ölçüm aralığı: 0.10 – 25.0 NO3-N  0.4 – 110.7 NO3  Test / paket: 250
1147730001 Nitrat Testi  Ölçüm aralığı: 0.2 – 20.0 NO3-N  0.9 – 88.5 NO3  Test / paket: 100
1018420001 Nitrat Testi  Ölçüm aralığı: 0.3 – 30.0 NO3-N 1.3 – 132.8 NO3   Test / paket: 100
1145560001 Nitrat Hücre Testi, deniz suyunda  Ölçüm aralığı: 0.10 – 3.00 NO3-N   0.4 – 13.3 NO3             Test / paket: 25
1149420001 Nitrat Testi, deniz suyunda  Ölçüm aralığı: 0.2 – 17.0 NO3-N 0.9 – 75.3 NO3                         Test / paket: 50
1145470001 Nitrit Hücre Testi  Ölçüm aralığı: 0.010 – 0.700 NO2-N  0.03 – 2.30 NO2   Test / paket: 25
1147760001 Nitrit Testi  Ölçüm aralığı: 0.002 – 1.00 NO2-N   0.007 – 3.28 NO2  Test / paket: 1000
1147760002 Nitrit Testi  Ölçüm aralığı: 0.002 – 1.00 NO2-N  0.007 – 3.28 NO2 Test / paket: 335
1006090001 Nitrit Hücre Testi  Ölçüm aralığı: 1.0 – 90.0 NO2-N  3.3 – 295.2 NO2 Test / paket: 25
1146940001 Oksijen Hücre Testi  Ölçüm aralığı: 0.5 – 12.0 O2 Test / paket: 25
1192510001 Oksijen Tutucular Testi  Ölçüm aralığı: 0.007 – 3.28 NO2 DEHA  0.027 – 0.666 Carbohy 0.05 – 1.32 Hydro    0.08 – 1.95 ISA   0.09 – 2.17 MEKO  Test / paket: 200
1006070001 Ozon Testi  Ölçüm aralığı: 0.010 – 4.00 O3 Test / paket: 200
1006070002 Ozon Testi  Ölçüm aralığı: 0.010 – 4.00 O3 Test / paket: 1200
1017440001 pH Hücre Testi  Ölçüm aralığı: pH 6.4 – 8.8 Test / paket: 280
1145620001 Potasyum Hücre Testi  Ölçüm aralığı: 5.0 – 50.0 K Test / paket: 25
1006150001 Potasyum Hücre Testi  Ölçüm aralığı: 30 – 300 K Test / paket: 25
1103060500 Protein Testi  Ölçüm aralığı: 0.01 – 1.4 g/l Protein Test / paket: 200
1103070500 Protein Testi  Ölçüm aralığı: 0.5 – 10 g/l Protein Test / paket: 250
1018130001 Silikat (Silisik Asit) Testi  Ölçüm aralığı: 0.0005 – 0.5000 SiO2 0.0002 – 0.2337 Si         Test / paket: 100
1147940001 Silikat (Silisik Asit) Ölçüm aralığı: 0.011 – 10.70 SiO2 0.005 – 5.00 Si Testi          Test / paket: 300
1008570001 Silikat (Silisik Asit) Testi  Ölçüm aralığı: 1.1 – 1070 SiO2  0.5 – 500 Si Test / paket: 100
1145610001 Siyanür Hücre Testi, serbest ve kolay ayrışabilir siyanür  Ölçüm aralığı: 0.010 – 0.500 CN Test / paket: 25
1025310001 Siyanür Hücre Testi, serbest ve kolay ayrışabilir siyanür  Ölçüm aralığı: 0.010 – 0.500 CN Test / paket: 25
1097010001 Siyanür Testi, serbest ve kolay ayrışabilir siyanür  Ölçüm aralığı: 0.0020 – 0.500 CN                Test / paket: 100
1192530001 Siyanürik Asit Testi  Ölçüm aralığı: 2 – 160 Siyanürik Asit Test / paket: 100
1008850001 Sodyum Hücre Testi, tarımda sulama sularında ve sıvı gübrelemede kullanımsuyu içindir. Dikkat normal sularda çalışmaz.  Ölçüm aralığı: 10 – 300 Na Test / paket: 25
1018120001 Sülfat Testi  Ölçüm aralığı: 0.50 – 50.0 SO4 Test / paket: 100
1025370001 Sülfat Testi  Ölçüm aralığı: 5 – 300 SO4 Test / paket: 100
1025370002 Sülfat Testi  Ölçüm aralığı: 5 – 300 SO4 Test / paket: 1000
1145480001 Sülfat Hücre Testi  Ölçüm aralığı: 5 – 250 SO4 Test / paket: 25
1006170001 Sülfat Hücre Testi   Ölçüm aralığı: 50 – 500 SO4 Test / paket: 25
1145640001 Sülfat Hücre Testi   Ölçüm aralığı: 100 – 1000 SO4 Test / paket: 25
1025320001 Sülfat Hücre Testi   Ölçüm aralığı: 1.0 – 50.0 SO4 Test / paket: 25
1147790001 Sülfür Testi  Ölçüm aralığı: 0.020 – 1.50 S2- Test / paket: 220
1017460001 Sülfit Testi   Ölçüm aralığı: 1.0 – 60.0 SO3  0.8 – 48.0 SO2  Test / paket: 150
1143940001 Sülfit Hücre Testi  Ölçüm aralığı: 1.0 – 20.0 SO3  0.05 – 3.00 SO Test / paket: 25
1148780001 TOC (TOK) Hücre Testi 1735000001 alınmalıdır  Ölçüm aralığı: 5.0 – 80.0 TOC                          Test / paket: 25
1148790001 TOC (TOK) Hücre Testi 1735000001 alınmalıdır  Ölçüm aralığı: 50 – 800 TOC                                     Test / paket: 25
Dikkat: Termoreaktör ve kalem 219 alınmalıdır
1735000001 Vidalı kapaklar Spectroquant®  TOC (TOK) parçalama için  Test / paket: 6
1090170100 TOC (TOK)-Standardı 1000 ± 10 mg/l  100 ml
1006130001 Toplam Azot Hücre Testi  Ölçüm aralığı: 0.5 – 15.0 N Test / paket: 25
1145370001 Toplam Azot Hücre Testi  Ölçüm aralığı: 0.5 – 15.0 N Test / paket: 25
1147630001 Toplam Azot Hücre Testi  Ölçüm aralığı: 10 – 150 N Test / paket: 25
1009610001 Toplam Sertlik Hücre Testi  Ölçüm aralığı: 5 – 215 Ca 0.7 – 30.1 °d  0.9 – 37.6 °e     1.2 – 53.7 °f 7 – 300 CaO 12 – 537 CaCO3  Test / paket: 25
1017490001 Uçucu Organik Asit Hücre Testi  Ölçüm aralığı: 50 – 3.000 asetik asit Test / paket: 25
1018090001 Uçucu Organik Asit Testi  Ölçüm aralığı: 50 – 3.000 asetik asit Test / paket: 25
1145380065 COD solution A  Spectroquant®
1145390495 COD solution B for measuring range 100 – 1500 mg/l 2.30 ml per determination Spectroquant®
1146790495 COD solution A for measuring range 500 – 10000 mg/l 2.20 ml per determination Spectroquant®
1146800495 COD solution B for measuring range 500 – 10000 mg/l 1.80 ml per determination Spectroquant®
1146810495 COD solution B for measuring range 4.0 – 40.0 mg/l 2.85 ml per determination Spectroquant®
1146820495 COD solution B for measuring range 10 – 150 mg/l 2.85 ml per determination Spectroquant®
Katalog Numarası ANALİTİK KALİTE GÜVENCE STANDARTLARI
1146930001 PhotoCheck, son derece stabil renkli çözeltilerden oluşan bütün bir settir. Birincil standartlarla (NIST standartları) kontrolleri gerçekleştirilen bir referans spektrofotometrede yapılan kontroller bu doğrulama çözeltilerinin uluslarlararası standartlara göre izlenebilirliğini tasdikler. Spectroquant® PhotoCheck uluslararası standartlara ve DIN EN ISO 9001 ve 14001’e göre izlenebilir. Belgeleme amaçlı olarak bütün sonuçlar sonradan bir yazıcıya veya bilgisayara aktarılabilir.
1149620001 PipeCheck –  İç Kalite Kontrol (IQC) ölçümleri ile bağlantılı olarak, pipetler belirli aralıklarla test edilmelidir. Bu kontrol genellikle, kalibre edilmiş hassas terazide bir sıvının hacminin tartılması yoluyla yapılır. Bununla birlikte, böyle bir terazi her zaman mevcut değildir. Teraziniz olmasa bile Spectroquant® PipeCheck ile pipetlerinizi kontrol edebilir ve buna bağlı olarak ölçüm sonuçlarınızı belgeleyebilirsiniz.
1193020001 Spectroquant® Verifikasyon Standardı – 430 nm, 530 nm, 560 nm, 580 nm, 610 nm ve 660 nm dalgaboylarında absorbans ölçümü yapmak için içerisinde kararlı, renkli çözeltiler bulunan adet kapalı hücre, 1 adet kapalı boş hücre, kalite sertifikası, kullanım talimatları, Move 100 ve Multy cihazların validasyonu için
1193010001 Move Dezenfeksiyon Referans Standardı Spectroquant® Reference Standard for chlorine, chlorine dioxide and ozone 1736350001 Move cihazı için doğrulama çözeltileri